agregaty malarskie, piaskarki, myjki wysokociśnieniowe - Avis Gdańsk
hełm do piaskowania - Avis Gdańsk
Do prawidłowego działania strony wymagany jest Flash Player

oczyszczarki strumieniowe (Piaskarki)

Sciagnij Flash Player


Piaskarki i oczyszczarki strumieniowe


Oczyszczarka 40 L stacjonarna
oczyszczarka 40 L stacjonarna

Oczyszczarka 100 L
oczyszczarka 100 L stacjonarna

Oczyszczarka 200 L - dokumentacja techniczno-ruchowa oczyszczarki (w pdf)
oczyszczarka 200 L stacjonarna

Zespół Automatycznego Sterowania RMS 2000

Zespół automatycznego sterownia RSV 2000 służy do otwierania i zamykania dopływu powietrza zasilającego piaskarkę przy jednoczesnym napełnianiu zbiornika oczyszczarki powietrzem lub rozprężaniu go. System ten współpracuje z każdym typem oczyszczarki montowanym na zbiorniku. Charakterystyczną cechą sterowania jest długi czas zamykania i otwierania systemu oczyszczania, hałaśliwa praca układu oraz duże straty powietrza.


Rodzaj sterowania: sterowanie pneumatyczne przy wykorzystaniu zaworu RSV 2000 z rozhermetyzowaniem zbiornika.

Sposób sterowania:
- sterowane pneumatyczne
- pilot (wyłącznik - hebel pneumatyczny RLX-III) umieszczony przy dyszy piaskującej.

Sposób zasilania: sprężone powietrze.

Zasada działania: Proces sterowania pracą zespołu oczyszczarki odbywa się za pomocą pilota RLX-III (zamknij / otwórz ) znajdującego się przy dyszy piaskującej. Po podłączeniu całego zespołu sterowania ( przewodów sterujących pneumatycznych ) i załączeniu dopływu powietrza, zbiornik oczyszczarki znajduje się w stanie rozprężonym ( brak wypływu powietrza i ścierniwa z dyszy). Dopiero po załączeniu pilota - przez przekazanie sygnału pneumatycznego do zaworu RSV 2000 następuje otwarcie dopływu powietrza do zbiornika oraz po zwłoce czasowej (około 2 do 7 sekund ) następuje wypływ powietrza i ścierniwa z dyszy piaskującej. Gdy dźwignia pilota zostanie odłączona następuje zamknięcie dopływu powietrza do oczyszczarki przy jednoczesnej dekompresji zbiornika. Każdorazowe odłączenie dźwigni pilota powoduje rozprężenie zbiornika ciśnieniowego oczyszczarki tj. oddziaływuje na pracę układu poprzez zamknięcie lub otwarcie zaworu dolotowego powietrza z jednoczesnym otwarciem lub zamknięciem zaworu dekompresyjnego zbiornika ciśnieniowego oczyszczarki. Czas pracy ( zamknij /otwórz) uzależniony jest od pojemności zbiornika oczyszczarki oraz długości przewodów sterujących.

© 2008 AVIS Gdańsk. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Design by Światło.Cień